Agata Horbacz

Prawnik

SPECJALIZACJE
  • prawo pracy
  • prawo cywilne
  • postępowanie cywilnego

Agata Horbacz

INFORMACJE OGÓLNE

W zespole MERITUM Kancelarii Radców Prawnych nieprzerwanie od 2011 roku.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku od 2018 r.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Stosownie do uzyskanej specjalizacji w ramach odbywanych studiów, Pani Agata Horbacz specjalizuje się w prawie pracy, samodzielnie udzielając przedsiębiorstwom konsultacji prawnych i usług doradczych, przygotowując projekty dokumentacji pracowniczej i pism procesowych w sprawach, związanych ze stosunkiem pracy.

Pani Agata Horbacz posiada również znaczące doświadczenie w zakresie samodzielnego przygotowania wszelkich czynności, w tym analizy przedprocesowej, projektów pism procesowych oraz monitoringu w zakresie procesu sporów, pomiędzy przedsiębiorstwami, w szczególności windykacji wierzytelności pieniężnych.

Pani Agata Horbacz uczestniczyła w obsłudze prawnej Konsorcjów Wykonawczych, realizujących procesy inwestycyjne, oparte na warunkach kontraktowych FIDIC, przygotowując definitywne projekty umów na generalne wykonawstwo robót budowlanych, umów podwykonawczych czy umów konsorcjum. Dodatkowo, posiada doświadczenie w przygotowywaniu projektów roszczeń terminowych i finansowych, podnoszonych w procesach inwestycyjnych przez Wykonawców oraz pism kierowanych do Inżyniera i Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi Biura Kontraktu.

Uczestniczyła w obsłudze prawnej Konsorcjów Wykonawczych m.in. przy następujących postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bądź realizacji umów zawartych na ich podstawie, dotyczących:

  • umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)”;
  • umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n. „Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Helskiego korytarza kolejowego” linii kolejowej nr 213 Reda – Hel, współfinansowanego z UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”;
  • umowy na wykonanie modernizacji linii kolejowej E 65 Warszawa – Gdynia, Etap II – LCS Tczew;
  • umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „ Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście”;
  • umowy na budowie linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM).- Tramwaj Morena 35, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III B.
  • umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy, modernizacji i remontu peronu SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz;
EDUKACJA

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji, kierunek Prawo – praca magisterska pt. „Wadliwe wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony” pod kierunkiem prof. dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej;

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Historycznego, kierunek Historia Sztuki.

Uczestnik szkolenia „Systematyka roszczeń Wykonawcy w praktyce stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC”.

Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku od 2018 r.

CZAS WOLNY

Fotografia, sztuka, literatura, muzyka.