Mateusz Trojanowski

radca prawny, Partner MERITUM Kancelarii Radców Prawnych, członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR.

SPECJALIZACJE
 • Prawo budowlane i obsługa prawna tzw. „wielkich inwestycji” wg warunków kontraktowych FIDIC;
 • Prawo obrotu gospodarczego;
 • Prawo ubezpieczeniowe;
 • Prawo cywilne;
 • Prawo pracy.

Mateusz Trojanowski

INFORMACJE OGÓLNE

Radca prawny i Senior Partner MERITUM Kancelarii Radców Prawnych od 2002 roku. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw i doradztwie prawnym z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności reprezentuje podmioty realizujące procesy inwestycyjne, realizowane głównie w trybie zamówień publicznych, przede wszystkim w oparciu warunki kontraktowe FIDIC. Doradca prawny w procesach M&A (fuzje i przejęcia przedsiębiorstw).

Prowadzi obsługę prawną Konsorcjów Wykonawczych oraz Biur Kontraktu realizujących procesy inwestycyjne, w szczególności oparte na warunkach kontraktowych FIDIC.

Jest głównym pełnomocnikiem procesowym szeregu  przedsiębiorstw, w tym grup kapitałowych w licznych postępowaniach sądowych, prowadzonych na terenie całego kraju, szczególnie z zakresu pra­wa cy­wil­ne­go, prawa pracy i prawa go­spo­dar­cze­go oraz nieuczciwej konkurencji.

Posiada istotne doświadczenie na gruncie negocjacji, dotyczących wdrożeń strategicznych systemów informatycznych.

W ramach pracy dla jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych zdobył wszechstronne doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeniowego.

Jest autorem szeregu ogólnych warunków ubezpieczenia z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych zrealizowanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Świadczył pomoc prawną na rzecz Konsorcjów Wykonawczych w następujących postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bądź podczas realizacji zawartych na ich podstawie umów, dotyczących m.in.:

 • umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)”;
 • umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania p/n: „Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Helskiego korytarza kolejowego” linii kolejowej nr 213 Reda – Hel, współfinansowanego z UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013;
 • umowy na budowę linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM).- Tramwaj Morena 35, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III B;
 • umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania p/n: „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście”;
 • umowy na wykonanie modernizacji linii kolejowej E 65 Warszawa – Gdynia, Etap II – LCS Tczew;
 • umowy na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku w ramach Projektu POIiŚ 7.1-1.3 „Modernizacja Linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia-obszar LCS Iława, LCS Malbork;
 • zaprojektowania i wykonania „Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, Etap I”;
 • realizacji zamówienia p/n: „Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadań:

– 3.7 Przebudowa torowisk w ul. Krasickiego na odcinku od Pętli Brzeźno do ul. Przemysłowej;

– 3.9 Przebudowa torowisk w ul. Rybołowców na odcinku od ul. Oliwskiej do ul. Wolności, Przebudowa torowisk w ul. Wolności na odcinku od ul. Rybołowców do ul. Marynarki Polskiej. Przebudowa torowisk w ul. Strajku Dokerów na odcinku od ul. Władysława IV do ul. Góreckiego;

– 4.4 Budowa układów sterowania zwrotnicami tramwajowymi –Zwrotnica nr 2401- Nowy Port przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Władysława IV.”, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III A”

 • umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy, modernizacji i remontu peronu SKM na stacji Sopot Wyścigi;
 • umowy na przebudowę ulic oraz drogowych obiektów inżynieryjnych stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I;
 • umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy, modernizacji i remontu peronu SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz;
 • umowy na przebudowę torów przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku od ul. Bażyńskiego do pętli Ogrodowej.

Świadczył bądź świadczy pomoc prawną między innymi na rzecz podmiotów takich jak:

 • Agora S.A.
 • AMS S.A.
 • Enamor Sp. z o.o.
 • Grupa Kapitałowa Multimedia Polska S.A.;
 • Fines S.A.
 • L’biotica & HF Hipokrates Sp. z o.o.
 • L’biotica Sp. z o.o.
 • Nordea Bank S.A.
 • Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z o.o.
 • PKP ENERGETYKA S.A.
 • PM Nieruchomości Sp. z o.o.
 • Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowe Rajbud Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
 • Raytheon Anschuetz GmbH (Niemcy)
 • Robur SpA (Włochy)
 • Stream Communications Sp. z o.o.
 • Scrol Sp. z o.o.
CZŁONKOSTWO

sidirCzłonek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR.

JĘZYKI

Posługuje się językiem angielskim.

CZAS WOLNY

Nurkowanie, literatura, muzyka.