Wprowadzone przez Meritum

SĄDY DO SPRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – SZYBCIEJ, SPRAWNIEJ I SKUTECZNIEJ?

Utworzenie sądów własności intelektualnej ma na celu zapewnienie skuteczniejszej egzekucji i ochrony praw własności intelektualnej. Nowe przepisy mają również przyczynić się do skrócenia czasu postępowania; Nowo wprowadzone środki zabezpieczenia i dowodzenia roszczeń mają ułatwić wykazywanie i dochodzenie roszczeń wobec naruszycieli; Ustawodawca poprzez zapewnienie sędziom możliwości specjalizacji w zakresie własności intelektualnej dąży ujednolicenie i podniesienie standardu wydawanego orzecznictwa z tego zakres.   W dniu 1 lipca […]

ALERT RATOWANIA I REJESTRACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19. Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na przyjętym przez Sejm w sobotę 28 marca 2020 r. w godzinach porannych, projekcie ustawy o szczególnych […]

ALERT POZOSTAŁE FORMY POMOCY

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu zapobiegania lub łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19. Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. przez Sejm i podpisanej w tym samym dniu przez Prezydenta RP […]

ALERT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PRAWO BUDOWLANE

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu zapobiegania lub łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19. Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. przez Sejm i podpisanej w tym samym dniu przez Prezydenta RP […]

ALERT PODATKI

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu zapobiegania lub łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19. Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. przez Sejm i podpisanej w tym samym dniu przez Prezydenta RP […]

ALERT DOFINANSOWANIA I PRAWO PRACY

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu zapobiegania lub łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19. Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. przez Sejm i podpisanej w tym samym dniu przez Prezydenta RP […]

ALERT POMOC PFR I ARP

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu zapobiegania lub łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19. Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. przez Sejm i podpisanej w tym samym dniu przez Prezydenta RP […]

Domenę mam, komu ją sprzedam?

Panuje przekonanie, że skuteczna rejestracja domeny, nazwijmy ją „rodzajową”, stanowi dla abonenta znakomitą inwestycję. Nic tylko cierpliwie czekać, aż znajdzie się podmiot handlujący danym rodzajem towaru lub usługi, gotowy zapłacić krocie za cesję praw do nazwy domeny internetowej takiej jak, dla przykładu, kawa.pl, czy www.manicure.pl. Przed oceną zasadności powyższego przekonania, należy przedstawić kilka uwag porządkowych, terminologicznych i prawnych. Domeny nazwane „rodzajowymi” to – technicznie […]

Odpowiedzialność za wady oprogramowania

Jeśli jako zamawiający oprogramowanie otrzymałeś dokument gwarancyjny, albo choćby klauzulę w kontrakcie, która wydała Ci się zbyt wąska, jeśli chodzi o zakres uprawnień, zbyt krótka, jeśli chodzi o okres utrzymywania gwarantowanej jakości, lub inaczej niesatysfakcjonująca, i odrzuciłeś ją, zakładając, że przepisy prawne dadzą Ci lepszą ochronę, być może popełniłeś błąd. Być może Twoja decyzja spowodowana została przekonaniem, że przysługuje Ci szeroki i komfortowy wachlarz […]