Anna Miniewicz

Radca Prawny, współpracownik MERITUM Kancelarii Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy

SPECJALIZACJE
  • Prawo cywilne
  • Prawo własności intelektualnej
  • Prawo gospodarcze

Anna Miniewicz

INFORMACJE OGÓLNE

Radca prawny specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i nowych technologii, postępowaniach cywilnych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. Przynależy do Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Przed dołączeniem do kancelarii Meritum od 2010 r. współpracowała z kancelariami wrocławskimi oraz renomowaną kancelarią warszawską, jak również jako prawnik wewnętrzny obsługiwała jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej koncernów spożywczych oraz grupę kapitałową działającą na rynku farmaceutycznym.

Ukończyła studia podyplomowe z prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz uzyskała dyplom British Law Centre – English Law and Practical Legal Skills.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Przygotowanie argumentacji z zakresu prawa autorskiego w sporze z ubezpieczycielem transakcji przejęcia spółki, zakończonym wypłatą świadczenia na rzecz ubezpieczonego.

Sporządzenie projektu skargi dotyczącej odmowy rejestracji unijnego znaku towarowego do Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu, następnie uwzględnionej.

Sporządzenie skargi kasacyjnej (prawo pracy) uwzględnionej przez Sąd Najwyższy.

Sporządzenie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody uwzględnionej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Uzyskanie zabezpieczenia powództwa poprzez zakazanie pozwanemu używania wspólnotowego znaku towarowego przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, udzielonego po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

Doradzanie w skomplikowanej sprawie dotyczącej podwójnej jakości żywności w UE, zakończonej zmianą metodologii przyjętej wcześniej przez organ administracyjny.

JĘZYKI

Posługuje się językiem angielskim.

CZAS WOLNY

Film, muzyka, teatr, podróże.