Natalia Nader

Aplikant adwokacki w MERITUM Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy

SPECJALIZACJE
  • Prawo mediów/ochrona dóbr osobistych
  • Ochrona danych osobowych/RODO
  • Prawo nowoczesnych technologii
  • E-commerce/marketing

Natalia Nader

INFORMACJE OGÓLNE

Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, prawa mediów, prawa nowoczesnych technologii, ochrony dóbr osobistych oraz e-commerce.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Odpowiadała za wdrożenie przepisów RODO oraz doradzała w zakresie utrzymania zgodności z RODO w wielu podmiotach w szczególności z branży medialnej, programmatic, e-commerce, IT.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w jednej z największych spółek medialnych w Polsce, gdzie zajmowała się obsługą prawną serwisów internetowych, studia produkcyjnego oraz sieci partnerskiej YouTube (typu Multi-Channel Network).

Współpracowała również z renomowaną warszawską kancelarią, gdzie uczestniczyła w obsłudze prawnej jednej z czołowych grup radiowych w Polsce. Świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla nadawców telewizyjnych, agencji reklamowych, jak i producentów audiowizualnych. Posiada także doświadczenie związane z rynkiem nieruchomości komercyjnych, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz wolontariatem.

EDUKACJA

Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2016 -2019);

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – kierunek prawo;

Studia Podyplomowe „Prawo Nowoczesnych Technologii” Akademia Leona Koźmińskiego (2019/2020);

Studia Podyplomowe „Prawo Własności Intelektualnej” Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji;

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Nieruchomościami” Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii;

Europejskie Centrum Arbitrażu – Akademia Arbitrażu;

Udział w szkoleniach i wykładach z zakresu prawa własności intelektualnej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochrony konsumentów, reklamy, ochrony danych osobowych (w tym dot. RODO), oraz ukończenie specjalistycznych kursów językowych Legal English.

JĘZYKI

Posługuje się językiem angielskim.

CZAS WOLNY

Sport, koncerty i festiwale muzyczne, podróże.