MATEUSZ WOŹNIAK

Współpracownik MERITUM Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy

SPECJALIZACJE
  • Prawo własności intelektualnej
  • Prawo nowych technologii
  • Prawo ochrony danych osobowych

Mateusz Woźniak

INFORMACJE OGÓLNE

Prawnik specjalizujący się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii i prawa ochrony danych osobowych.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Posiada bogate doświadczenie m.in. w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa wydawniczego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony baz danych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa IT, handlu elektronicznego (e-commerce), praw Internetu i ochrony danych osobowych. Doradza w procesach zarządzania prawami ustanowionymi na wartościach niematerialnych, w tym procesach innowacyjnych (prace B+R, komercjalizacja wyników badań).

EDUKACJA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego na WPiA UG i Chicago Kent College of Law. Były współpracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor lub współautor publikacji naukowych (w tym rozdziału pt. “National Legal Rules in Europe: Poland” w “The AIPPI Guide to Employees’ Intellectual Property Rights”, S.Wolk, K.Szkalej [red.], Kluwer Law International 2015), stypendysta The Tokyo Fundation – The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (prace naukowo-badawcze prowadzone w Golden Gate University School of Law w San Francisco, USA), były członek redakcji rocznika naukowego. Administrator Bezpieczeństwa Informacji kilku średnich i dużych przedsiębiorstw z Aglomeracji Trójmiejskiej.

JĘZYKI

Biegle posługuje się językiem angielskim.