Prawo własności przemysłowej, znaki towarowe

Dbamy o ochronę marki i znaków towarowych na rynku polskim i globalnym

W zakresie naszych usług leży m in:

  •  rejestracja i ochrona znaków towarowych
  •  ochrona marki
  •  zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Kontakt do specjalisty z tego zakresu:

Tomasz Ejtminowicz