Juliusz Cybulski

radca prawny, Senior Partner MERITUM Kancelarii Radców Prawnych, sędzia i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku

SPECJALIZACJE
  • Prawo wekslowe
  • Prawo bankowe

    konsultant siedmiu banków

  • Papiery wartościowe

    giełdy towarowe i pieniężne,  fundusze inwestycyjne, obrót instrumentami Finansowymi,

  • Postępowania polubowne i arbitrażowe

Juliusz Cybulski

Senior Partner Kancelarii

INFORMACJE OGÓLNE

Radca prawny od 1986 r.,  Partner MERITUM Kancelarii Radców Prawnych od 2002 roku.

Specjalizuje się w obsłudze banków i doradztwie prawnym z zakresu prawa wekslowego, prawa bankowego oraz szeroko rozumianego prawa finansowego.

Zbierał doświadczenie będąc zatrudnionym na stanowisku radcy prawnego w pięciu Bankach i będąc konsultantem siedmiu Banków na terenie Polski. Wieloletni Dyrektor Departamentu Prawnego Nordea Bank Polska S.A.

Wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiej Akademii Bankowej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Prowadzi szkolenia dla sędziów, prokuratorów, oraz w Okręgowych Izbach Radców Prawnych na ternie całego kraju jak również dla Przedsiębiorstw państwowych i Spółek krajowych, skupiając się w szczególności na aspektach prawa bankowego, prawa wekslowego prawa cywilnego  czy obrocie instrumentami finansowymi. Doradza także w zakresie wprowadzania spółek na giełdę.

Autor wielu publikacji w czasopismach fachowych, ekonomicznych, prawniczych w dziedzinie stosowania zabezpieczeń umów (weksle, gwarancje, zastawy, przewłaszczenia itp.).

Autor dwóch książek – „Obrót papierami wartościowymi” Gdańsk  1986 r. oraz „Papiery wartościowe w obrocie gospodarczym-   Giełdy” Gdańsk 1989 r.

 

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Świadczył bądź świadczy pomoc prawną między innymi na rzecz podmiotów takich jak:

– Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Sopocie;

– Polski Bank Inwestycyjny;

– Bank Ochrony Środowiska;

– Nordea Bank Polska S.A. (15 lat na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego);

– Polska Kasa Opieki PKO BP.

CZŁONKOWSTWO

– Skarbnik-członek prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie;

– Członek prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych;

– Członek American Bar Association;

– Przedstawiciel Polski “Club EuropeodelleProfessioniLavaristiche” Europejski Klub Zawodów do Spraw Pracy – Unifikacja prawa pracy przy Unii Europejskiej;

– Sędzia i arbiter Sądu Polubownego, obecnie Sadu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku;

– Super arbiter w wielu postępowaniach arbitrażowych.

JĘZYKI

Posługuje się językiem angielskim.

CZAS WOLNY

Podróżowanie.