Prawo budowalne i obsługa prawna tzw. wielkich inwestycji według warunków kontaktowych FIDIC.

Opis:  Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie kontraktów i prowadzenia inwestycji w ramach zamówień publicznych, w szczególności w branży budowlanej i kolejnictwie, według warunków kontraktowych FIDIC (International Federation of Consulting Engineers). Doradzamy Klientom w rozwiązywaniu problemów i sporów sądowych, powstałych na tle prawa budowalnego i realizacji wielkich inwestycji.

W ramach gałęzi Prawa budowlanego i obsługi prawnej tzw. „wielkich inwestycji” m.in.  według warunków kontaktowych FIDIC oferujemy przeprowadzanie analizy dokumentacji, związanej z realizacją Inwestycji, w szczególności korespondencji roszczeniowej (o dodatkowe płatności i przedłużenie czasu na ukończenie) w kontekście regulacji umownych;

  • stałe doradztwo prawne w procesie realizacji Inwestycji na rzecz Konsorcjów Wykonawczych, w tym obsługa Biur Kontraktu;
  • reprezentacja Konsorcjów Wykonawczych w relacjach z Inżynierem oraz Zamawiającym;
  • sporządzanie projektów pism, związanych z realizacją Inwestycji;
  • dokonywanie interpretacji problematycznych zapisów umownych i działań podjętych   w ramach realizacji Inwestycji;
  • opiniowanie projektów pism i powstałych problemów prawnych, szczególnie
    w kontekście zobowiązań wynikających z warunków kontraktowych;
  • sygnalizowanie kierunków działań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawnego Klienta w zakresie realizacji Inwestycji oraz minimalizowanie ewentualnych potencjalnych roszczeń wobec Klienta;
  • świadczenie usług prawnych w siedzibie Klienta,  udział w Radach Budowy i naradach stron w rozumieniu Inwestycji;
  • prowadzenie sporów sądowych powstałych na tle realizacji Inwestycji.

Kontakt do specjalisty z tego zakresu:   

Mateusz Trojanowski