Prawo obrotu gospodarczego

 Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw.

W ramach prawa obrotu gospodarczego oferujemy w szczególności:

 • zakładanie spółek;
 • kompleksową obsługę prawną bieżącej działalności przedsiębiorstw;
 • obsługę organów spółek prawa handlowego;
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie projektów umów handlowych;
 • doradztwo prawno – biznesowe;
 • zapewnienie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwom realizującym procesy inwestycyjne, w tym oparte na warunkach kontaktowych FIDIC, w tym obsługa Biur Kontraktu oraz reprezentacja Konsorcjów Wykonawczych w relacjach z Inżynierem oraz Zamawiającym;
 • kompleksowa obsługa sporów sądowych, w tym rejestrowych oraz postępowań upadłościowych;
 • reprezentacja i realizacja w procesach M&A, w szczególności przygotowanie projektów dokumentacji transakcyjnej, udział w negocjacjach, łączenie spółek oraz przeprowadzenie procesu wnoszenia zorganizowanych części przedsiębiorstw; windykacja należności;
 • doradztwo przy wyborze  najbardziej optymalnego modelu transakcji finansowych;
 • duediligence spółek i przedsiębiorstw;
 • reprezentacja przedsiębiorców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;

Kontakt do specjalisty z tego zakresu:   

Juliusz Cybulski

Tomasz Ejtminowicz  

Mateusz Trojanowski

Marta Trojanowska

Michał Wawrzko