Piotr Sobczyk

Radca prawny od listopada 2012 r.

SPECJALIZACJE
  • Prawo cywilne
  • Prawo gospodarcze

Piotr Sobczyk

INFORMACJE OGÓLNE

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej kontraktów budowlanych, w tym m.in. zakresie sporządzania i opiniowania umów na wykonanie robót budowlanych, sporządzania pism w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego w imieniu Generalnego Wykonawcy do Inwestora, Podwykonawcy do Generalnego Wykonawcy, Generalnego Wykonawcy do Podwykonawcy.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Prowadził szereg postępowań sądowych o zapłatę z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie robót budowlanych, w tym również w związku z realizacją największych inwestycji infrastrukturalnych przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanej przez Prokuratorię Generalną RP. Uczestniczył w obsłudze i/lub reprezentacji przed Sądami na terenie całego kraju przedsiębiorców z branży budowlanej, m.in. POLAQUA Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kozodawskiej (Oddział w Gdańsku), Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Grupy Ekoinbud z siedzibą w Gdańsku. Posiada doświadczenie w doradztwie dla Spółek z branży deweloperskiej.

Od 2007 r. świadczy doradztwo w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. W ramach doradztwa zajmuje się kompleksową obsługą zamawiających, w tym jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, jak i wykonawców. Obsługując zamawiających nadzorował wybór właściwego trybu postępowania, formułowanie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniach przetargowych. Formułował odpowiedzi na pytania wykonawców, świadczył doradztwo w zakresie modyfikowania dokumentacji przetargowych, doradzał w formułowaniu treść decyzji zamawiającego o unieważnieniu postępowania, odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy lub wyborze najkorzystniejszej oferty. Świadcząc kompleksową obsługę wykonawców w zakresie zamówień publicznych zajmuje się m.in. weryfikacją zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników do niego, doradza w formułowaniu pytań do treści Specyfikacji, wniosków o jej zmianę. Reprezentuje wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO). Prowadził kilkadziesiąt spraw przed Izbą, występując jako pełnomocnik odwołującego lub przystępującego do postępowania. Z sukcesem reprezentował wykonawców m.in. w następujących sprawach: KIO 1028/14 i KIO 1029/14 (LEX nr 1495605), KIO 424/14 (LEX nr 1445021), KIO 2734/14 (LEX nr 1650980), KIO 2587/14 (LEX nr 1647086).

JĘZYKI

Posługuje się językiem angielskim.

CZAS WOLNY

Muzyka, film, psychologia, sport.