Ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku

Posiadamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie sądowe w procesach o ochronę dóbr osobistych i o ochronę wizerunku.

Kancelaria brała udział w kilkuset procesach sądowych z tej dziedziny.

Kontakt do specjalisty z tego zakresu: 

Tomasz Ejtminowicz