Alicja Pomierska

Prawniczka, współpracowniczka MERITUM Kancelarii Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy

SPECJALIZACJE
  • Prawo cywilne
  • Prawo własności intelektualnej
  • Prawo ochrony danych osobowych
  • Prawo gospodarcze

Alicja Pomierska

INFORMACJE OGÓLNE

Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Złożona przez nią praca magisterka dotyczyła roszczeń i środków prawnych związanych z ochroną wizerunku dziecka.

Od maja 2021 roku do listopada 2022 roku uczestniczyła w Akademii Równości prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, w ramach której m.in. wraz z zespołem przeprowadziła badania aktowe ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Projekt ten wieńczyło wydanie raportu „Termin upłynął. Wdrażaj równość. Raport z badania stosowania ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania” (Warszawa 2022).

W lipcu 2023 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe Ochrona Danych Osobowych w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Aktualnie studentka Filologii Polskiej II stopnia na Uniwersytecie Gdańskim (specjalność wydawnicza).

W kwietniu 2024 roku została wpisana na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

CZŁONKOWSTWO

Jako studentka aktywnie działała w Interdyscyplinarnym Kole Naukowym „Ipso Iure”.

W latach 2018-2021 działała jako wolontariuszka Fundacji Court Watch Polska. W ramach wolontariatu była obserwatorem rozpraw, jurorem Turnieju Debat Oksfordzkich oraz uczestniczyła w organizowanym przez Fundację Programie Edukacji Prawnej.

JĘZYKI

Posługuje się językiem angielskim.

CZAS WOLNY

Literatura, enologia, podróże małe i duże.