Prawo procesowe

Kancelaria Meritum reprezentuje Klientów, w zakresie zleconych spraw, na wszystkich etapach postępowania w szczególności przed sądami powszechnymi, posiadając przy tym rozległe doświadczenie w procesach cywilnych i gospodarczych.

W ramach prawa procesowego oferujemy w szczególności:

  • doradztwo prawne;
  • pogłębiona analiza stanu faktycznego i prawnego zleconej sprawy z uwzględnieniem kwalifikacji stanu prawnego oraz w przypadku sporu sądowego wybór właściwego rodzaju postępowania;
  • pozyskanie i ocena materiału dowodowego;
  • przedstawienie strategii procesowej z uwzględnieniem ryzyk procesowych;
  • zastępstwo procesowe w toku postępowania sądowego przed Sądami wszystkich instancji;
  • sporządzanie pism procesowych, wymaganych w toku postępowania sądowego przed Sądami wszystkich instancji w tym w zakresie postepowań wpadkowych;
  • uczestnictwo w ewentualnych negocjacjach, zmierzających do polubownego zakończenia sporu, w tym doradztwo przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do zawarcia ugody;
  • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi w postępowaniu egzekucyjnym.

Kontakt do specjalisty z tego zakresu:  

Juliusz Cybulski

Tomasz Ejtminowicz

Mateusz Trojanowski

Michał Wawrzko