Patrycja Cydejko

Radca prawny, współpracownik MERITUM Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy

SPECJALIZACJE
  • Prawo cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo własności intelektualnej i przemysłowej
  • Prawo prasowe i prawo reklamy
  • Ochrona dóbr osobistych

Patrycja Cydejko

INFORMACJE OGÓLNE

Radca prawny od 2019 roku.

Związana z MERITUM Kancelarią Radców Prawnych od 2015 roku.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Zdobywała doświadczenie zawodowe w toruńskich kancelariach i instytucjach, a także jako wolontariuszka w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Toruniu.

W czasie studiów aktywnie działała jako członkini Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland Grupa Lokalna ELSA Toruń (pełniąc m.in. funkcję dyrektora ds. public relations) oraz w Studenckim Kole Prawa Medycznego LEX Medica UMK (także jako prezeska koła).

EDUKACJA

Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, której jest członkinią. Wpisana jest na listę radców prawnych pod numerem: GD/GD/3253.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. Równolegle ukończyła studia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność branding i public relations).

CZŁONKOSTWO

W latach 2014-2016 była wolontariuszką – obserwatorem w Fundacji Court Watch Polska.

W 2018 roku była członkinią Zespołu Redakcyjnego Niebieskiego Parasola działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

JĘZYKI

Posługuje się językiem angielskim.

CZAS WOLNY

Kaligrafia, malarstwo akwarelami, czytanie kryminałów.