Prawo ubezpieczeniowe.

Świadczymy również kompleksową  pomoc prawną w zakresie likwidacji szkód i prowadzenia sporów sądowych, powstałych w oparciu o zawarte umowy ubezpieczenia.

W ramach gałęzi prawa ubezpieczeniowego oferujemy w szczególności:

  • negocjowanie i opiniowanie umów ubezpieczeniowych;
  • opiniowanie ogólnych warunków ubezpieczeń;
  • prowadzenie sporów ubezpieczeniowych, w tym sporów sądowych.

Kontakt do specjalisty z tego zakresu:

Mateusz Trojanowski