Windykacja należności

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie dochodzenia wierzytelności począwszy od etapu przedsądowego, poprzez postępowanie sądowe po postępowanie egzekucyjne.

W ramach windykacji należności oferujemy w szczególności:

  • analizę roszczeń przedsiębiorstw oraz doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy windykacji danego roszczenia;
  • mediacje pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem;
  • sporządzanie pism przedsądowych, m.in. wezwań do zapłaty, wezwań do zawarcia ugody, wezwań do polubownego zakończenia sporu i wniosków o zawezwanie do próby ugodowej;
  • sporządzenie pism procesowych, począwszy od pozwu do zapłaty przez pisma procesowe do zakończenia sporu, w celu uzyskania tytułu wykonawczego;
  • kierowanie spraw na drogę postępowania egzekucyjnego, nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego, w tym stały kontakt z komornikiem, wnioskowanie o egzekucję ze wskazanego majątku dłużnika.

Kontakt do specjalisty z tego zakresu: 

 

Tomasz Ejtminowicz  

Mateusz Trojanowski

Michał Wawrzko

Patrycja Cydejko – Stachowiak

Agata Horbacz