Zapewniamy najlepsze usługi

Tym co wyróżnia nas na rynku jest nasza wiedza i doświadczenie w ramach unikalnych specjalizacji. Dobra współpraca z biznesem wymaga od prawnika zgłębiania zagadnień związanych z zarządzaniem, technologią, produkcją, handlem i marketingiem. Filarami naszej pracy są najwyższe standardy merytoryczne oraz zrozumienie specyfiki branż którym pomagamy.

PRAWO BUDOWALNE

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie kontraktów i prowadzenia inwestycji w ramach zamówień publicznych, w szczególności w branży budowlanej i kolejnictwie, według warunków kontraktowych FIDIC (International Federation of Consulting Engineers).

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Zapewniamy unikalną wiedzę i doświadczenie we wszelkich obszarach nowoczesnego rynku własności intelektualnej.

PRAWO OBROTU GOSPODARCZEGO

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw.

PRAWO INTERNETU

Posiadamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie dotyczące polskich i globalnych regulacji prawnych dotyczących Internetu.

PRAWO RYNKÓW FINANSOWYCH

Zapewniamy unikalną wiedzę i doświadczenie na rynku papierów wartościowych, prawa wekslowego i prawa bankowego.

PRAWO PROCESOWE

Reprezentujemy Klientów, w zakresie zleconych spraw, na wszystkich etapach postępowania w szczególności przed sądami powszechnymi, posiadając przy tym rozległe doświadczenie w procesach cywilnych i gospodarczych

PRAWO AUTORSKIE

Prawo autorskie jest kluczem do zrozumienia prawa własności intelektualnej

PRAWO E-COMMERCE

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne firm na rynku handlu elektronicznego

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne jest fundamentem działania radcy prawnego, obejmuje bowiem uniwersalne zasady prawa własności, umów, spadków i innych relacji majątkowych i osobistych…

PRAWO UBEZPIECZENIOWE

Świadczymy również kompleksową pomoc prawną w zakresie likwidacji szkód i prowadzenia sporów sądowych, powstałych w oparciu o zawarte umowy ubezpieczenia.

PRAWO PRACY

Oferujemy pracodawcom doradztwo prawne w zakresie negocjacji i konstruowania umów o pracę, kontaktów menedżerskich itp.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie dochodzenia wierzytelności począwszy od etapu przedsądowego, poprzez postępowanie sądowe po postępowanie egzekucyjne

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne oraz ochronę przed praktykami nieuczciwej konkurencji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH; OCHRONA BAZ DANYCH

Wdrażamy procedury bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH; OCHRONA WIZERUNKU

Posiadamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie sądowe w procesach o ochronę dóbr osobistych i o ochronę wizerunku

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Posiadamy unikalną wiedzę i doświadczenie przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych.

PRAWO SPEDYCYJNE I PRZEWOZOWE

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń spedycyjnych i przewozowych oraz obronie przed roszczeniami bezzasadnymi.

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, ZNAKI TOWAROWE

Dbamy o ochronę marki i znaków towarowych na rynku polskim i globalnym