Prawo pracy

Oferujemy pracodawcom doradztwo prawne w zakresie negocjacji i konstruowania umów o pracę, kontaktów menedżerskich, umów zlecenia, umów o dzieło czy  umów agencyjnych. Ponad to doradzamy Klientom w rozwiązywaniu problemów i sporów sądowych, powstałych na tle stosunków pracy.

W ramach gałęzi prawa pracy oferujemy w szczególności:

  • doradztwo w zakresie opracowania, wdrażania, zawierania lub wypowiadania umów o pracę, w tym umów o charakterze cywilnoprawnym (zlecenie, dzieło, agencja);
  • doradztwo w zakresie kształtowania stosunku pracy kadry kierowniczej, w szczególności wsparcie w negocjacjach i przygotowaniu kontraktów menadżerskich;
  • doradztwo w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej Klientów;
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji i przejścia zakładów pracy na innego pracodawcę;
  • doradztwo w zakresie fuzji i przejęcia pracodawców;
  • opiniowanie spraw spornych i reprezentacja Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

 

Kontakt do specjalisty z tego zakresu:  

 

Tomasz Ejtminowicz

Mateusz Trojanowski

Agata Horbacz