Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne oraz ochronę przed praktykami nieuczciwej konkurencji.

W ramach prawa konkurencji oferujemy w szczególności:

  • doradztwo prawne w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji;
  • zastępstwo prawne Klientów w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji;
  • zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych dotyczących zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.

Kontakt do specjalisty z tego zakresu:

Tomasz Ejtminowicz

Mateusz Trojanowski