Agata Horbacz

Radca prawny

SPECJALIZACJE
 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne

Agata Horbacz

INFORMACJE OGÓLNE

W zespole MERITUM Kancelarii Radców Prawnych nieprzerwanie od 2011 roku.

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Stosownie do uzyskanej specjalizacji w ramach odbywanych studiów specjalizuje się w prawie pracy, udzielając przedsiębiorstwom konsultacji prawnych i usług doradczych, przygotowując projekty dokumentacji pracowniczej i pism procesowych w sprawach, związanych ze stosunkiem pracy.

Specjalizuje się w prawie umów, procesie sądowym oraz kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw różnych branż, w tym w ich zakładaniu oraz bieżącej działalności i doradztwie prawnym z zakresu prawa gospodarczego. Posiada znaczące doświadczenie w zakresie windykacji wierzytelności pieniężnych.

Prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw budowlanych, Konsorcjów Wykonawczych oraz Biur Kontraktu realizujących procesy inwestycyjne, w szczególności oparte na warunkach kontraktowych FIDIC, przygotowując definitywne projekty umów na generalne wykonawstwo robót budowlanych, umów podwykonawczych czy umów konsorcjum. Dodatkowo, posiada doświadczenie w przygotowywaniu projektów roszczeń terminowych i finansowych, podnoszonych w procesach inwestycyjnych przez Wykonawców oraz pism kierowanych do Inżyniera i Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi Biura Kontraktu.

Uczestniczyła w obsłudze prawnej Konsorcjów Wykonawczych, m.in. przy następujących postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bądź realizacji umów zawartych na ich podstawie:

 • umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)”;
 • umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Helskiego korytarza kolejowego” linii kolejowej nr 213 Reda – Hel, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”;
 • umowa na wykonanie modernizacji linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia na odcinku od km 287,700 (na szlaku Szymankowo – Lisewo) do km 315,700 (na szlaku Pszczółki – Pruszcz Gdański) objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania w Tczewie” w ramach Projektu nr 2005/PL/16/C/PT/001 „Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia, etap II”;
 • umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót na terenie IZ Bydgoszcz w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Bydgoszcz – Tczew”;
 • umowa na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku granica
  IZ Olsztyn (km 219,400) – stacja Olsztyn realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie – Iława – Olsztyn – Korsze”;
 • umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście”;
 • umowa na budowie linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM)- Tramwaj Morena 35, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III B;
 • umowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy, modernizacji i remontu peronu SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz;
 • umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja peronu nr 1 na stacji Gdynia Chylonia”;
 • umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo”;
 • umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Redłowo”;
 • umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją części B inwestycji pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego”, w ramach projektu Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga;
 • umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn – Gutkowo”, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”;
 • umowa na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki- Hajnówka”;
 • umowa na wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych dla Projektu POIiŚ 5.2-12, pn. „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych etap I – Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim”;
 • umowa wykonanie robót budowlanych polegających na „Rewitalizacji peronu nr 3 wraz z wymianą wyposażenia (ławki i kosze) na stacji Gniezno”;
 • umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 223 na odcinku Czerwonka – Biskupiec Reszelski”;
 • umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w ramach projektów pn.: „Rewitalizacja Linii Kolejowej nr 59 na odcinku Granica Państwa – Chryzanów (S)” oraz” Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Siemianówka – Swisłocz: w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego”.
EDUKACJA

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji, kierunek Prawo – praca magisterska pt. „Wadliwe wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony”, pod kierunkiem prof. dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej;

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Historycznego, kierunek Historia Sztuki.

Uczestnik szkolenia „Systematyka roszczeń Wykonawcy w praktyce stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC”.

CZAS WOLNY

Pasjonuje się czarno białą fotografią analogową oraz historią sztuki.