Mateusz Trojanowski

radca prawny, Senior Partner MERITUM Kancelarii Radców Prawnych, członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR.

SPECJALIZACJE
 • Prawo budowlane i obsługa prawna tzw. „wielkich inwestycji” wg warunków kontraktowych FIDIC
 • Prawo obrotu gospodarczego
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy

Mateusz Trojanowski

Senior Partner Kancelarii

INFORMACJE OGÓLNE

Radca prawny i Senior Partner MERITUM Kancelarii Radców Prawnych od 2002 roku.

Specjalizuje się w prawie umów, procesie sądowym oraz kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw różnych branż, w tym ich zakładaniu oraz bieżącej działalności i doradztwie prawnym z zakresu prawa gospodarczego. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw, w tym z rynku budowlanego, kolejowego, telekomunikacyjnego, kosmetycznego, finansowego, usług, reklamowego, morskiego i innych. Jest głównym pełnomocnikiem procesowym szeregu przedsiębiorstw, w tym grup kapitałowych w licznych postępowaniach sądowych, prowadzonych na terenie całego kraju, szczególnie z zakresu pra­wa cy­wil­ne­go, prawa pracy i prawa go­spo­dar­cze­go oraz nieuczciwej konkurencji. Doradca prawny w procesach M&A (fuzje i przejęcia przedsiębiorstw).

Prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw budowlanych, Konsorcjów Wykonawczych oraz Biur Kontraktu realizujących procesy inwestycyjne, w szczególności oparte na warunkach kontraktowych FIDIC. Niezależny Konsultant i członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR.

Posiada ponadto, istotne doświadczenie na gruncie negocjacji, dotyczących wdrożeń strategicznych systemów informatycznych. W ramach pracy dla jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych zdobył wszechstronne doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeniowego. Jest autorem szeregu ogólnych warunków ubezpieczenia z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych zrealizowanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Świadczył pomoc prawną na rzecz Konsorcjów Wykonawczych w następujących postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bądź podczas realizacji zawartych na ich podstawie umów, dotyczących m.in.:

 • budowa budynku biurowego przy ul. Inżynierskiej 1 w Gdyni;
 • Hala Amazon, Wrocław (umowy na instalacje wentylacyjną na największą halę magazynową w Europie);
 • osiedle „Zespół Zabudowy Mieszkaniowej MU5” przy ul. Kieślowskiego/Klimczaka w Warszawie;
 • budowa osiedla mieszkalnego przy ul. Konstruktorskiej 9 w Warszawie;
 • Promenady Wrocławskie etap V i VII we Wrocławiu;
 • budowa budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej w Krakowie;
 • budowa parkingu i budynku usługowo – biurowego przy ul. Za Bramką w Poznaniu – etap I. Zaprojektuj i wybuduj;
 • Osiedle Mieszkaniowe „Aura Wrocław” przy ul. Iwaszkiewicza we Wrocławiu;
 • „Zespół Budynków Mieszkalnych w Poznaniu ul. Smolna 13c – etap III”;
 • budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, lokalami usługowymi i przynależną infrastrukturą – w Poznaniu przy ul. Rolnej”;
 • APARTAMENTY ZAMKOWE” – kompleks budynków mieszkalno-usługowych położonych w Rzeszowie,
 • budowa Portu Lotniczego w Gdyni;
 • Apartamenty Nautikka Resort przy ulicy Niskiej / Wodnej w Krynicy Morskiej;
 • Apartamenty Nautikka Park przy ulicy Żeromskiego 4 w Krynicy Morskiej;
 • Apartamenty Villa Nautikka przy ulicy Gdańskiej 139 w Krynicy Morskiej;

oraz na rzecz Konsorcjów Wykonawczych w następujących postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bądź podczas realizacji zawartych na ich podstawie umów, dotyczących m.in.:

 • umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)”;
 • umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania p/n: „Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Helskiego korytarza kolejowego” linii kolejowej nr 213 Reda – Hel, współfinansowanego z UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013;
 • umowy na budowę linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM).- Tramwaj Morena 35, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III B;
 • umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania p/n: „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście”;
 • umowy na wykonanie modernizacji linii kolejowej E 65 Warszawa – Gdynia, Etap II – LCS Tczew;
 • umowy na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku w ramach Projektu POIiŚ 7.1-1.3 „Modernizacja Linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia-obszar LCS Iława, LCS Malbork;
 • umowy na zaprojektowanie i wykonanie „Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, Etap I”;
 • umowy na realizację zamówienia p/n: „Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadań:
 • umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku: granica IZ Olsztyn (km 219,400) – stacja Olsztyn realizowanego w ramach projektu pn.:”Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie – Iława – Olsztyn – Korsze”;
 • umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót na terenie IZ Bydgoszcz w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Bydgoszcz – Tczew”;
 • 7 Przebudowa torowisk w ul. Krasickiego na odcinku od Pętli Brzeźno do ul. Przemysłowej;
 • 9 Przebudowa torowisk w ul. Rybołowców na odcinku od ul. Oliwskiej do ul. Wolności, Przebudowa torowisk w ul. Wolności na odcinku od ul. Rybołowców do ul. Marynarki Polskiej. Przebudowa torowisk w ul. Strajku Dokerów na odcinku od ul. Władysława IV do ul. Góreckiego;
 • 4 Budowa układów sterowania zwrotnicami tramwajowymi –Zwrotnica nr 2401- Nowy Port przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Władysława IV.”, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III A”;
 • umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy, modernizacji i remontu peronu SKM na stacji Sopot Wyścigi;
 • umowy na przebudowę ulic oraz drogowych obiektów inżynieryjnych stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I;
 • umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy, modernizacji i remontu peronu SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz;
 • umowy na przebudowę torów przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku od ul. Bażyńskiego do pętli Ogrodowej;
 • umowy na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja peronu nr 1 na stacji Gdynia Chylonia”;
 • umowy na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo”
 • umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją części B inwestycji pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego” w ramach projektu Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga;
 • umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn – Gutkowo”, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”;
 • umowy na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki- Hajnówka.”;
 • umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w ramach projektów pn.: „Rewitalizacja Linii Kolejowej nr 59 na odcinku Granica Państwa – Chryzanów (S)” oraz” Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Siemianówka – Swisłocz: w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego”;
 • umowy na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Redłowo”;
 • umowa wykonanie robót budowlanych polegających na „Rewitalizacji peronu nr 3 wraz z wymianą wyposażenia (ławki i kosze) na stacji Gniezno”;
 • umowa na wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych dla Projektu POIiŚ 5.2-12, pn. „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych etap I – Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim”;
 • umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 223 na odcinku Czerwonka – Biskupiec Reszelski”.

 

Świadczył bądź świadczy pomoc prawną, między innymi na rzecz podmiotów takich jak:

Agora S.A., AMS S.A., Raytheon Anschuetz GmbH (Niemcy), Enamor Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa Multimedia Polska S.A., Fines S.A., L’biotica Sp. z o.o., Nordea Bank S.A., PKP ENERGETYKA S.A., Oponeo S.A., Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z o.o., PM Nieruchomości Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Rajbud Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., Robur SpA (Włochy), Stream Communications Sp. z o.o., Scrol Sp. z o.o., Torhamer Sp. z o.o. i wielu innych.

CZŁONKOSTWO

sidirCzłonek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR.

JĘZYKI

Posługuje się językiem angielskim.

CZAS WOLNY

Nurkowanie, literatura, muzyka.