Prawo autorskie

Prawo autorskie jest kluczem do zrozumienia prawa własności intelektualnej. W ramach opieki prawnoautorskiej realizujemy m in usługi z obszaru:

  •  ochrona twórców i utworów
  •  granice dozwolonego użytku
  •  prawa zależne
  •  prawa pokrewne (artystyczne wykonawstwo, nadania itp.)
  •  umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych i umowy licencyjne
  •  relacje z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Kontakt do specjalisty z tego zakresu:

Tomasz Ejtminowicz