Patrycja Cydejko

aplikantka radcowska

SPECJALIZACJE
  • Prawo własności intelektualnej i przemysłowej;
  • Prawo prasowe, prawo reklamy, prawo Internetu;
  • Prawo medyczne, prawa pacjentów;
  • Ochrona dóbr osobistych.

Patrycja Cydejko

INFORMACJE OGÓLNE

Związana z MERITUM Kancelarią Radców Prawnych od października 2015 roku.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Zdobywała doświadczenie zawodowe w toruńskich kancelariach i instytucjach, a także jako wolontariuszka w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Toruniu.

W czasie studiów aktywnie działała jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland Grupa Lokalna ELSA Toruń (pełniąc m.in. funkcję dyrektora ds. public relations) oraz w Studenckim Kole Prawa Medycznego LEX Medica UMK (także jako prezes koła).

EDUKACJA

 Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską na kierunku prawo pt. „Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w prawie cywilnym i prawie medycznym” przygotowała pod kierownictwem prof. dra hab. M. Nesterowicza.

Ukończyła równolegle kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność branding i public relations) broniąc pracę licencjacką pt. „Wizerunek jako dobro osobiste i jego ochrona”.

 

CZŁONKOSTWO

Obecnie jest wolontariuszem – obserwatorem w Fundacji Court Watch Polska.

JĘZYKI

Posługuje się językiem angielskim.

CZAS WOLNY

W wolnym czasie zaczytuje się w kryminałach i rysuje oraz poszerza swoją wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).