Obrót papierami wartościowymi

Data:

1986r.

Tytuł:

„Obrót papierami wartościowymi”

Autor:

Juliusz Cybulski

Rodzaj publikacji (artykuł, książka itp.):

Książka

Gdzie opublikowana:

Gdańsk

Główna specjalizacja, której dotyczy:

papiery wartościowe