Papiery wartościowe w obrocie krajowym i zagranicznym. Giełda

To podstawowa pozycja dla każdego, kto zainteresowany jest zdobywaniem wiedzy w zakresie wartości materialnych, zawartych w papierach wartościowych.

Data:

1989

Tytuł:

„Papiery wartościowe w obrocie krajowym i zagranicznym. Giełda”

Autor:

Juliusz Cybulski

Rodzaj publikacji (artykuł, książka itp.):

Książka

Gdzie opublikowana:

Wydawnictwo Specjalistyczne TITI Holding

Główna specjalizacja, której dotyczy:

giełda, akcje, czeki, weksle, obligacje, konosament

Opis:

Publikacja dotyczy w szczególności czeków, obligacji, weksli i akcji. Zawiera także ogólną charakterystyką treści innych papierów wartościowych z uwzględnieniem ich zastosowania w obrocie. Papiery wartościowe w obrocie krajowym i zagranicznym. Giełdato również źródło podstawowych informacji o zasadach i organizacji giełd na świcie, jak także informacji o działalności pierwszej w Polsce giełdzie papierów wartościowych, funkcjonującej w Warszawie.