Entries by Meritum

ALERT RATOWANIA I REJESTRACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19. Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na przyjętym przez Sejm w sobotę 28 marca 2020 r. […]

ALERT POZOSTAŁE FORMY POMOCY

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu zapobiegania lub łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19. Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. przez Sejm […]

ALERT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PRAWO BUDOWLANE

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu zapobiegania lub łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19. Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. przez Sejm […]

ALERT PODATKI

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu zapobiegania lub łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19. Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. przez Sejm […]

ALERT DOFINANSOWANIA I PRAWO PRACY

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu zapobiegania lub łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19. Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. przez Sejm […]

ALERT POMOC PFR I ARP

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu zapobiegania lub łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19. Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. przez Sejm […]

Domenę mam, komu ją sprzedam?

Panuje przekonanie, że skuteczna rejestracja domeny, nazwijmy ją „rodzajową”, stanowi dla abonenta znakomitą inwestycję. Nic tylko cierpliwie czekać, aż znajdzie się podmiot handlujący danym rodzajem towaru lub usługi, gotowy zapłacić krocie za cesję praw do nazwy domeny internetowej takiej jak, dla przykładu, kawa.pl, czy www.manicure.pl. Przed oceną zasadności powyższego przekonania, należy przedstawić kilka uwag porządkowych, terminologicznych i […]

Odpowiedzialność za wady oprogramowania

Jeśli jako zamawiający oprogramowanie otrzymałeś dokument gwarancyjny, albo choćby klauzulę w kontrakcie, która wydała Ci się zbyt wąska, jeśli chodzi o zakres uprawnień, zbyt krótka, jeśli chodzi o okres utrzymywania gwarantowanej jakości, lub inaczej niesatysfakcjonująca, i odrzuciłeś ją, zakładając, że przepisy prawne dadzą Ci lepszą ochronę, być może popełniłeś błąd. Być może Twoja decyzja spowodowana […]

Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik menedżera

 „Technologia w e- commerce…wypełnia ważną niszę na rynku wydawniczym, ponieważ proponuje kompleksowe podeście do zagadnienie, które do tej pory były omawiane osobno w ramach literatury informatycznej i biznesowej. Większość dostępnych dziś książek skupia się albo na technicznych aspektach e-handlu (sposobach korzystania z baz danych, języków programowania i frameworków), albo na ujęciu biznesowym. Autorzy niniejszej publikacji […]