Wprowadzone przez Meritum

Domenę mam, komu ją sprzedam?

Panuje przekonanie, że skuteczna rejestracja domeny, nazwijmy ją „rodzajową”, stanowi dla abonenta znakomitą inwestycję. Nic tylko cierpliwie czekać, aż znajdzie się podmiot handlujący danym rodzajem towaru lub usługi, gotowy zapłacić krocie za cesję praw do nazwy domeny internetowej takiej jak, dla przykładu, kawa.pl, czy www.manicure.pl. Przed oceną zasadności powyższego przekonania, należy przedstawić kilka uwag porządkowych, terminologicznych i prawnych. Domeny nazwane „rodzajowymi” to – technicznie […]

Odpowiedzialność za wady oprogramowania

Jeśli jako zamawiający oprogramowanie otrzymałeś dokument gwarancyjny, albo choćby klauzulę w kontrakcie, która wydała Ci się zbyt wąska, jeśli chodzi o zakres uprawnień, zbyt krótka, jeśli chodzi o okres utrzymywania gwarantowanej jakości, lub inaczej niesatysfakcjonująca, i odrzuciłeś ją, zakładając, że przepisy prawne dadzą Ci lepszą ochronę, być może popełniłeś błąd. Być może Twoja decyzja spowodowana została przekonaniem, że przysługuje Ci szeroki i komfortowy wachlarz […]

Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik menedżera

 „Technologia w e- commerce…wypełnia ważną niszę na rynku wydawniczym, ponieważ proponuje kompleksowe podeście do zagadnienie, które do tej pory były omawiane osobno w ramach literatury informatycznej i biznesowej. Większość dostępnych dziś książek skupia się albo na technicznych aspektach e-handlu (sposobach korzystania z baz danych, języków programowania i frameworków), albo na ujęciu biznesowym. Autorzy niniejszej publikacji starali się połączyć te dwa światy i stworzyć swoiste FAQ e- biznesu. Jeśli wciąż […]

Papiery wartościowe w obrocie krajowym i zagranicznym. Giełda

To podstawowa pozycja dla każdego, kto zainteresowany jest zdobywaniem wiedzy w zakresie wartości materialnych, zawartych w papierach wartościowych. Data: 1989 Tytuł: „Papiery wartościowe w obrocie krajowym i zagranicznym. Giełda” Autor: Juliusz Cybulski Rodzaj publikacji (artykuł, książka itp.): Książka Gdzie opublikowana: Wydawnictwo Specjalistyczne TITI Holding Główna specjalizacja, której dotyczy: giełda, akcje, czeki, weksle, obligacje, konosament Opis: Publikacja dotyczy w szczególności czeków, obligacji, weksli […]

Obrót papierami wartościowymi

Data: 1986r. Tytuł: „Obrót papierami wartościowymi” Autor: Juliusz Cybulski Rodzaj publikacji (artykuł, książka itp.): Książka Gdzie opublikowana: Gdańsk Główna specjalizacja, której dotyczy: papiery wartościowe